/ Sản phẩm / Dutchdeluxes / Sản phẩm gỗ

Lọc sản phẩm

Color
  • Walnut
  • Oak
  • Platinum
  • White
  • Platinum Matt
  • Dark Oak
  • Almond
Dung tích

Sản phẩm gỗ

Dĩa gỗ

19 x 21cm - Walnut

1.771.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 21cm - Oak

1.353.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 38cm - Walnut

2.365.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 38cm - Oak

1.716.000 VND

Dĩa gỗ

26 x 32cm - Walnut

2.717.000 VND

Dĩa gỗ

26 x 32cm -  Oak

2.024.000 VND

Dĩa gỗ

12 x 70cm - Walnut

2.992.000 VND

Dĩa gỗ

12 x 70cm - Oak

2.112.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 70cm - Walnut

3.938.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 70cm - Oak

2.805.000 VND

Dĩa gỗ

34 x 70cm - Walnut

6.677.000 VND

Dĩa gỗ

34 x 70cm - Oak

4.125.000 VND

1 2
Giờ mở cửa:

9h00 - 18h00 (Mỗi ngày)

Hotline:

HCM: 0933140285 HN: 024 22303333

Zalo:

HCM: 0933140285 HN: 0945064606