/ Sản phẩm / Dutchdeluxes / Sản phẩm gỗ

Lọc sản phẩm

Color
  • Walnut
  • Oak
  • Platinum
  • White
  • Platinum Matt
  • Dark Oak
  • Almond
Dung tích

Sản phẩm gỗ

Dĩa gỗ

12 x 70cm - Walnut

2.992.000 VND

Dĩa gỗ

12 x 70cm - Oak

2.112.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 70cm - Walnut

3.938.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 70cm - Oak

Tạm hết hàng

2.805.000 VND

Dĩa gỗ

34 x 70cm - Walnut

6.677.000 VND

Dĩa gỗ

34 x 70cm - Oak

4.125.000 VND

Dĩa gỗ

28cm - Walnut

2.680.000 VND

Dĩa gỗ

28cm - Oak

Tạm hết hàng

2.136.000 VND

Dĩa gỗ

60cm - Oak

4.488.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 21cm - Oak

Tạm hết hàng

1.353.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 21cm - Walnut

Tạm hết hàng

1.771.000 VND

Dĩa gỗ

19 x 38cm - Walnut

Tạm hết hàng

2.365.000 VND

1 2
Giờ mở cửa:

9h00 - 19h30 (Mỗi ngày)

Hotline:

HCM: 0933140285 HN: 024 22303333

Zalo:

HCM: 0933140285 HN: 0945064606